Algemene voorwaarden betreffende deelname aan de cursus en datingcommunity spiritueel daten

  1. De betaling van het abonnementsgeld vindt automatisch plaats aan het begin van elke abonnementsperiode, waardoor de deelnemer ononderbroken toegang heeft tot en gebruik kan maken van de cursuswebsite. Deze automatische betaling kan op elk moment door de deelnemer worden stopgezet. Indien de deelnemer besluit de automatische betaling te stoppen, vervalt het recht tot deelname aan de cursuswebsite na afloop van de huidige abonnementsperiode.
  2. De deelnemer gaat bij de eerste betaling van abonnementsgeld akkoord met de onmiddellijke levering van de cursus en toegang tot de website, en accepteert hiermee het vervallen van het 14 dagen herroepingsrecht. Na betaling vindt geen restitutie plaats, aangezien de levering van de cursus en de toegang tot de website direct en zonder fysieke drager plaatsvinden.
  3. Deelnemers aan de cursus krijgen gratis toegang tot de live vraag-en-antwoord sessies die regelmatig door Jan Geurtz gegeven zullen worden via Zoom of een ander internet platform, zolang Jan Geurtz deze wenst of in staat is voort te zetten. De opnames van deze live sessies worden toegevoegd aan de inhoud van de cursus en zijn aldaar onbeperkt te bekijken of te beluisteren. Als deze gratis live sessies om welke reden dan ook niet meer gegeven worden, vindt geen restitutie plaats.
  4. Als een deelnemer door persoonlijke of technische omstandigheden, of door het uitvallen van internet, tijdelijk of permanent de cursus niet kan volgen of geen toegang tot de website kan krijgen, vindt geen restitutie plaats.
  5. Deelnemers aan de cursus zijn niet gerechtigd om opnames of kopieën van (delen van) de cursus te maken, hetzij voor eigen gebruik of voor verspreiding aan derden, op straffe van uitsluiting van de cursuswebsite.
  6. Indien een (ex-)deelnemer een klacht heeft betreffende de inhoud van de cursus, de verstrekte informatie, de website, de cursusleiding, de betalingsafhandeling of andere relevante zaken, kan deze klacht per mail ingediend worden bij de cursusleiding. Binnen drie werkdagen ontvangt de indiener een bevestiging van ontvangst en zo mogelijk een eerste inhoudelijke reactie op de klacht. Indien er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de indiener binnen drie werkdagen hiervan op de hoogte gesteld met opgaaf van redenen, plus een indicatie van de te verwachten tijdsduur van het onderzoek. Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor een periode van 2 jaar.
  7. Als een geschil tussen een deelnemer en de cursusleiding niet onderling opgelost kan worden, is het mogelijk een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Nederlandse orde van beroepscoaches. Het oordeel van de commissie is bindend voor de cursusleiding. De cursusleiding onderschrijft de ethische beroepscode voor coaches, zoals die is geformuleerd door de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO). Zie hiervoor www.nobco.nl.